Medaile TGM

 Tomáš Garrigue Masaryk

TGM_PORT

Tomáš Garrigue Masaryk (7. března 1850 Hodonín – 14. září 1937 Lány) byl pedagog, politik a filozof. Byl poslancem rakouské říšské rady a univerzitním profesorem. V roce 1918 se stal prvním prezidentem Československa. Za klíčový podíl na vzniku samostatného nezávislého státu byl označen za Prezidenta Osvoboditele (zákon č. 232/1935 Sb. z. a n., z 21. prosince 1935) a k osmdesátým narozeninám byl přijat tzv. Lex Masaryk obsahující větu: „Tomáš Garrigue Masaryk zasloužil se o stát“. T.G. Masaryk byl několikrát navržen na Nobelovu cenu míru. Tolik jen ve stručnosti, velmi podrobný životopis najdete zde na stránkách Muzea T.G.M. v  Rakovníku

TGM_MED


masarykuv odkaz

Komentáře jsou uzavřeny.