Mince

 Mince

Mince jsou peníze vyrobené z kovu. Velmi vyjmečně se však lze setkat s porcelánovými nebo plastovými mincemi. Mince bývají narozdíl od medailí vyráběné na státní zakázku. Mají přesně stanovené složení, hmotnost, tvar, velikost, nápis a obraz. V dnešní době rozlišujeme mince oběžné, pamětní a tzv. investiční. Mince jsou jedním z nejdéle trvajících prostředků směny, první zmínky se objevují již před 4500 lety, ovšem opravdový rozmach přišel s antickým Řeckem, kde se standartizovala váha a ryzost. V dnešní době jsou mince stále nepostradatelnou částí měnového systému, ovšem jejich úloha se podstatně změnila. Novodobá mince totiž sama o sobě nemá žádnou hodnotu a pokud by se za ni nezaručil stát, tak by se jednalo o pouhý kus plechu. V minulosti tomu bylo naopak, neboť byly mince raženy především z drahých kovů (zlato, stříbro) a tak představovaly hodnotu i bez statní garance. Výroba mincí je čím dál tím nákladnější, přičemž mikro-platební systémy se neustále zdokonalují. Je tedy možné, že jednoho dne nám již v peněžence žádné mince chrastit nebudou.

Přední strana mince se nazývá líc – avers. Na lícové straně mince je obvykle vyražena nominální hodnota mince. Obecně se tato strana někdy nazývá panna nebo hlava. Panna podle toho, že československá korunová mince měla na líci vyobrazenou klečící ženu sázející lipovou ratolest. Hlava podle toho, že za Rakouska-Uherska tam byla hlava císaře.

Zadní strana mince se nazává rub neno také revers. Na rubové straně bývá zobrazeno, kdo minci vydal a ručí za její hodnotu. Toto je realizováno znakem panovníka nebo státu. U českých mincí je to ta strana, kde je zobrazen státní znak – český lev. Často se tato strana v Česku nazývá orel, což je památka na zobrazení habsburské orlice na Rakousko-Uherských mincích.

Lícní strana českých korunových mincí obsahuje název České republiky a státní znak (českého lva), rubová strana nominální hodnotu. Euro mince mají jednotnou rubovou stranu, jednotlivé státy vydávají mince s vlastní lícovou stranou

V dnešní době jsou mince většinou ražené. Z minulosti se vyráběly i mince lité. Drobnými mincemi se nazývají ty, které vyjadřují zpravidla zlomky neb menší násobky peněžní jednotky. Druhy používaných mincí jsou stanoveny právními předpisy, jejich porušování je trestáno.

Rozdíl mezi mincí a medailí?

MINCE je nebo byla používána jako platidlo a zpravidla má na sobě vyznačenou nominální hodnotu.

MINCE OBĚŽNÁ je taková, která se používá v běžném oběhu. ( 1 Kč, 2 Kč atd.).

MINCE PAMĚTNÍ je mince vydávaná národní bankou k určitým výročím či významným událostem. Zpravidla bývá vyrobena z drahého kovu (nejčastěji zlato a stříbro). I když má nominální hodntu, neslouží jako oběživo, ale spíše jako objekt sběratelství.

MEDAILE nejsou zákonná platidla, a jsou vydávány za účelem připomenutí si nějaké významné události či výročí. Jsou raženy jak z obecného kovu (mosaz, bronz) tak i z drahých kovů

“mince-net – mince online pro všechny”

Web o mincích a sběratelství

 

Komentáře jsou uzavřeny.